Marjolijn Hof

Over Istanbul en Izmir

Mireille Berman, beleidsmedewerker internationale projecten en literaire festivals van het Nederlands Letterenfonds schreef een weblog artikel over het Café Amsterdam project  in Istanbul en Izmir.
Schrijfster en filosofe Stine Jensen hiedl in Istanbul een weblog bij.

Nederlands
Tags: 

[ ↑ ]